KROK 1
Velikost místnosti
Šířka v m.
Délka v m.
Celková plocha v m².
Druh dlažby