KROK 1
Velikost místnosti
Šířka v m
Délka v m
Celková plocha v m²
Druh dlažby