KROK 1
Rozmiar pomieszczenia
Szerokość w m
Długość w m
Całkowita powierzchnia w m²
Rodzaj płytek