KROK 1
Veľkosť miestnosti
Šírka v m
Dĺžka v m
Celková plocha v m²
Druh dlažby